Alapítva: 2004.
H - 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
Tel.: +36-88-420-011
Fax: +36-88-410-255
Adószám: 18937404-1-19
Bankszámla: KINIZSI 73200206-11265382

Alapítványi céljaink

Tájékoztatjuk Önöket, hogy alapítványunk 2014. június 1-től nem közhasznú, valamint 2012. júniustól nem nyújt támogatást a Padányi tanulóinak, mivel ezt a szerepet a közhasznú Padányi Schola Alapítvány vette át.

 1. Az alapítvány célul tűzte ki, hogy támogatást nyújtson a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola tehetséges tanulóinak felkutatásához, tehetségük, képességeik és személyiségük szakmailag megalapozott és tervszerű fejlesztéséhez, különös figyelemmel a szociális és kulturális téren hátrányos helyzetben lévőkre.

 2. Az Alapítvány a tehetségkutatással és tehetségfejlesztéssel kapcsolatban a következő tevékenységeket támogatja:

  1. tehetséggondozó műhelyek szakmai tevékenysége;
  2. tehetséges tanulók személyiségfejlesztését szolgáló projektek;
  3. tehetséggondozó táborok;
  4. szakmai kirándulások;
  5. önálló kutatómunka;
  6. tanulmányutakon, konferenciákon, pályázatokon való aktív részvétel;
  7. kiemelkedő eredmények jutalmazása;
  8. a tehetséggondozásban tevékenykedő tanárok továbbképzése;
  9. együttműködés más tehetséggondozó műhelyekkel;
  10. szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egyetemi, vagy főiskolai továbbtanulása;
  11. adatbázis kiépítése és teljesítményvizsgálatra alkalmas mérőeszközök készítése, gyűjtése;
  12. a tehetségek nyomon követése;
  13. kiadványkészítés a kiemelkedő eredményeket elért tanulók munkáiból;
  14. a szakmai és társadalmi közvélemény tájékoztatása a tehetséggondozó munkáról, az eredményekről és problémákról.

A weblap lekérésnek dátuma: 2021. április 10.
© 2004-2021 Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa, Veszprém (Hungary)